Αρχείο για Αύγουστος, 2011

Μετά την πρωτοφανή καθυστέρηση , για δύο Δήμους που εφαρμόζουν διπλογραφικό σύστημα, στην σύνταξη της απογραφής 1/1/2011 αλλά και την καθυστέρηση στην σύνταξη του προϋπολογισμού του 2011 παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση άλλων σημαντικών  αποφάσεων.

Η Επιτροπή Απογραφής Έναρξης συνέταξε την έκθεσή της 25/5/2011, η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή 7/6/2011 και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/7/2011. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο η απογραφή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 28/2/2011 και το πολύ μέχρι τέλους Μαρτίου να είχε εγκριθεί. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σχεδόν 4 μήνες μετά.

Η λήψη δανείου εγκρίθηκε στην συνεδρίαση 7/30.3.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, το πρακτικό συντάχθηκε 11/4/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου. 3790, δηλαδή 10 ημέρες μετά.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε στην συνεδρίαση 8/30.3.2011, το πρακτικό συντάχθηκε 11/4/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου. 3777, δηλαδή 10 ημέρες μετά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την συνεδρίασή του 3406/23.06.2011 ενέκρινε το δάνειο των 3.000.000€ μέχρι σήμερα (10/8/11) δεν έχει εισαχθεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των όρων λήψης δανείου που αποφάσισε το Τ.Π.& Δ. δηλαδή καθυστέρηση 48 ημέρες.

Αν σκεφτεί κανείς ότι μεσολαβούν οι υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου, ότι απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους όρους του δανείου, την οποία πρέπει να ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η δε σύμβαση να τύχει προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ακολούθως να υπογραφούν συμβάσεις και να συνταχθούν κατάλογοι με τους δικαιούχους  είναι εύκολο να συνάγει το συμπέρασμα ότι αν η διοίκηση του Δήμου και ιδιαίτερα το οικονομικό και διοικητικό επιτελείο δεν αυξήσουν  τους ρυθμούς των οι προμηθευτές δεν αναμένεται να πληρωθούν πριν τον Νοέμβριο.

Το τελευταίο διάστημα ήταν ποικίλα και πολλά τα θέματα που εισήχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποδεικνύεται όμως από την παράθεση των ημερομηνιών το θέμα της πληρωμής των προμηθευτών ήταν δευτερεύον.

Νεωτερη καταχώρηση (21/9/2011)

Νέα αναβολή της έγκρισης των όρων του δανείου λόγω μη απαρτίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21/9/2011. Αβέβαιο το μέλλον και πολλές οι παρενέργειες.

Νεωτερη καταχώρηση (2/9/2011)

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 31/8, παρότι επί δύο ώρες συζητούσε (;) τους όρους σύναψης του δανείου, ανέβαλε την λήψη απόφασης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Έτσι κοντεύουν 70 μέρες από την έγκριση του δανείου και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι υπόλοιπες διαδικαστικές ενέργειες.

Advertisements