Αρχείο για Ιανουαρίου, 2012

 Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έχει φτάσει στα όρια της. Σε ανάρτηση (εδω) που έκανα στις 27/11/11 σημείωνα:

«…Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης 43288/4.10.11 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2297/13.10.11) όταν υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του δήμου, λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων δίδετε η δυνατότητα αυτός με αίτημά του να ενταχτεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 και για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, να εγγράψει στο σκέλος των εσόδων δάνεια, ποσού που να αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των χρεών του Δήμου.

Η άκαμπτη στάση ορισμένων δημοτικών συμβούλων και η αδυναμία της διοίκησης του Δήμου  να χαράξει μια αποδεκτή οικονομική πολιτική,  εμμένοντας στις θέσεις της, οδηγούν αντικειμενικά το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας αναγκαστικά στο «μνημόνιο» για τους ΟΤΑ, δηλαδή στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης  του άρθρου 262 του «Καλλικράτη»…

Έκτοτε έχουν περάσεις δύο (2) μήνες και ο προϋπολογισμός που εισάγεται σήμερα 18/1/12 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση δεν δίδει καμία πιστική απάντηση για τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου καθιστώντας τον ανεφάρμοστο, πλασματικό και ανειλικρινή.

Οι συντάκτες του προϋπολογισμού δεν έλαβαν υπόψη τους την ΚΥΑ 50698/2-12-11 για την σύνταξη των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, αλλά και το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 2 που εκτός των άλλων ζητημάτων αντιμετωπίζονται ζητήματα προϋπολογισμών ΟΤΑ και δανειακών συμβάσεων.

 Το σωματείο των εργαζομένων διαπιστώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης πραγματοποίησε την 17/1/12 σύσκεψη με δημοτικές παρατάξεις, η οποία το μόνο που έκανε ήταν να επιβεβαιώσει τα προβλήματα.

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου εμφανίζεται διασπασμένη με συνέπεια να μην μπορεί να υποστηρίξει την πρότασή της, στην οποία εμμένει πεισματικά, καθιστώντας το μέλλον αβέβαιο.

Σημείωση:

Η συζήτηση του προϋπολογισμού ανεβλήθη για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους. Η ευθύνη της συμπολίτευσης είναι τεράστια, η οποία διογκώνεται και από τη μεθοδολογία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος εισάγει θέματα προς συζήτηση γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι υπάρχουν προβλήματα.

Advertisements