Αρχείο για Φεβρουαρίου, 2012


Μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων σύμφωνα με το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση από τον αρμόδιο υπουργό εσωτερικών κ. Γιαννίτση. Η μείωση αυτή θα συμπαρασύρει και των αριθμό των συμβούλων-μετακλητών υπαλλήλων που έχει δικαίωμα να προσλαμβάνει ο εκάστοτε Δήμαρχος.  Στο δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας ο αριθμός των αντιδημάρχων θα πρέπει να μειωθεί από 5 σε 3, όπως και ο αριθμός των ειδικών συμβούλων.Το νομοσχέδιο αποτελεί την πρώτη μεγάλη σε έκταση τροποποίηση του Καλλικράτη με συνέπεια να έχει ονομασθεί ως «Καλλικράτης 2». Το πλήρες κείμενο των αλλαγών ΕΔΩ.

Τα δύο επίμαχα άρθρα έχουν ως εξής;

Άρθρο 59 του ν. 3852/10 (Καλλικράτης)

2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5)αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι.

Πρόταση υπουργού (2/2/2012)
2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων  ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από  πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι.

Advertisements